I løbet af december ’19 gik det pludselig stærkt med salget af øl i bryghuset. Hvis vi skulle blive ved med at kunne følge med efterspørgslen på vores øl, og have muligheden for at have flere forskellige øl på lager af gangen, så blev vi nødt til at udvide vores produktion.

Ved projektets start har vi én tank og brygger cirka hver måned. En udvidelse af produktionen starter naturligvis ved at købe flere lagertanke. Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at købe flere lagertanke, da den øgede produktion stiller større krav til vores lagerkapacitet og generelt af bryggeriets forhold.

Derfor besluttede vi os for at søge LAG-midler hos LAG MANK, der yder støtte til lokale fødevareproducenter. Vores projekt handler om at udvide bryghuset fra en hobbyvirksomhed til en kommerciel produktion, herunder også på sigt at Brian vil kunne arbejde i bryggeriet på fuld tid. Projektet indbefatter køb af to lagertanke samt styring til disse, udvidelse af eltavle, køb af en automatisk maltkværn, udvidelse og forbedring af vores grusvej, køb af en isoleret container samt etablering af adgangsvej mellem bryggeri og container.

Klik på EU-logoet for at læse mere om Den europæiske Landsbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.